ارتباط با ما

  آدرس آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

سمنان - شهمیرزاد  شهرک ولی عصر خیابان دانشگاه

تلفن: 0233664892

فکس:02333664894
کد پستی
35718-95589