آرشیو اخبار


پوستر هاي وبينارهاي بهداشت روان شوراي هماهنگي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي استان سمنان
پوستر هاي وبينارهاي بهداشت روان شوراي هماهنگي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي استان سمنان
پوستر هاي وبينارهاي بهداشت روان شوراي هماهنگي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي استان سمنان
 ٠٩:٣٣ - 1399/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه 55: تلاقی ساعت
اطلاعیه 55: تلاقی ساعت
اطلاعیه 55: تلاقی ساعت
 ١٣:٢٩ - 1399/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه پرداخت شهریه شبانه
اطلاعیه پرداخت شهریه شبانه
اطلاعیه پرداخت شهریه شبانه
 ٠١:٥٥ - 1399/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان
 ١١:٤٥ - 1399/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99 دانشگاه
اطلاعیه تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99 دانشگاه
اطلاعیه تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99 دانشگاه
 ١٠:٢٩ - 1399/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع رساني در خصوص وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
اطلاع رساني در خصوص وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
اطلاع رساني در خصوص وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
 ١٠:٢٨ - 1399/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه مساعدت مقتضي جهت اطلاع رساني « بازارچه چرتكه » به دانشجويان كارآفرين و فعال در عرصه توليدات هنري، فني و مهندسي، بازي و سرگرمي ...
اطلاعیه مساعدت مقتضي جهت اطلاع رساني « بازارچه چرتكه » به دانشجويان كارآفرين و فعال در عرصه توليدات هنري، فني و مهندسي، بازي و سرگرمي ...
اطلاعیه مساعدت مقتضي جهت اطلاع رساني « بازارچه چرتكه » به دانشجويان كارآفرين و فعال در عرصه توليدات هنري، فني و مهندسي، بازي و سرگرمي ...
 ١٠:٢٢ - 1399/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه درخواست افزايش سنوات تحصيلي و دريافت مجوز ادامه تحصيل به واسطه مشروطي بيش از حد مجاز
اطلاعيه درخواست افزايش سنوات تحصيلي و دريافت مجوز ادامه تحصيل به واسطه مشروطي بيش از حد مجاز
اطلاعيه درخواست افزايش سنوات تحصيلي و دريافت مجوز ادامه تحصيل به واسطه مشروطي بيش از حد مجاز
 ١٠:٢٠ - 1399/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تمديد مهلت انجام ثبت نام مقدماتي نيمسال 3992
اطلاعیه تمديد مهلت انجام ثبت نام مقدماتي نيمسال 3992
اطلاعیه تمديد مهلت انجام ثبت نام مقدماتي نيمسال 3992
 ١١:٥٢ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه درخواست معافيت تحصيلي
اطلاعيه درخواست معافيت تحصيلي
اطلاعيه درخواست معافيت تحصيلي
 ٠٩:٠٦ - 1399/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>