تاریخچه دانشگاه :

به دنبال اقدامات اولیه در ایجاد یک موسسه آموزش عالی در شهر سمنان « مدرسه عالی تکنولوژی سمنان» که نخستین سنگ بنای دانشگاه سمنان است در سال 1353 با هفت رشته فنی در مقطع کاردانی، فعالیت خود را آغاز کرد. با توجه به فعالیتهای این مرکز و اقدامات اساسی که به عمل آمد، در سال 1367 این مدرسه عالی با اخذ دو رشته کارشناسی (الکترونیک و عمران) و توسعه نسبی به « مجتمع آموزش عالی سمنان» تغییر نام یافت و در سال 1372 پس از احراز شرایط لازم از جمله افتتاح دانشکده های مهندسی، تربیت دبیر و دامپزشکی مجتمع مذکور به « دانشگاه سمنان» ارتقاء پیدا کرد. در حال حاضر این دانشگاه، دارای پنج دانشکده و یک آموزشکده فعال می باشد که به شرح زیر است:

 

دانشکده/آموزشکده

سال تاسیس

دانشکده مهندسی

1371

دانشکده علوم انسانی

1376

دانشکده تربیت دبیر

1370

دانشکده علوم پایه

1381

دانشکده هنر

1381

آموزشکده دامپزشکی

1370

 

تاریخچه شهمیرزاد:

در دامنه های جنوبی البرز و 24 کیلومتری شمال شهر سمنان، مردمانی خونگرم و مهمان نواز، در منطقه ای خوش آب و هوا سکنی گزیدند که شهمیرزاد نام گرفت. این منطقه در فصول سرد سال بدلیل بارش برف و باران و در فصول گرم سال بعلت برخورداری از هوایی خنک و دلپذیر و طبیعتی سرسبز و زیبا همواره مورد توجه مردمان بسیاری بویژه اهالی سمنان بوده است.

 

آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد:

با لطف و رحمت بیکران پروردگار متعال و تلاش و کوشش خالصانه خیرین معزز شهمیرزاد بویژه مرحوم حاج بابا صادقی و همچنین پیگیری ها و تلاش دلسوزانه مسئولین محترم دانشگاه سمنان، این آموزشکده در سال 1370 در شهمیرزاد تأسیس گردید و به فعالیت پرداخت.

 

رشته های تحصیلی:

مقطع کارشناسی: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مقطع کاردانی: دامپزشکی

 

 

آزمایشگاه ها:

-          آزمایشگاه بافت شناسی

-          آزمایشگاه انگل شناسی

-          آزمایشگاه آسیب شناسی

-          آزمایشگاه میکروب شناسی

-          آزمایشگاه ویروس شناسی و سرم شناسی

-          آزمایشگاه بیوشیمی

-          آزمایشگاه فیزیولوژی

-          آزمایشگاه تجزیه خوراک دام

-          سالن تشریح

-          سالن جراحی

-          درمانگاه

-          موزه استخوان شناسی

 

 

کتابخانه:

با وسعتی حدود 300 متر مربع واجد مخزن کتاب مشتمل بر 6000 عنوان کتاب لاتین و فارسی و 10 عنوان نشریه های علمی و تخصصی، سالن مطالعه و سایت اینترنت می باشد.

 

خوابگاه های آموزشکده دامپزشکی:

مشتمل بر خوابگاه خواهران با وسعتی معادل 300 متر مربع و گنجایش 35 نفر و خوابگاه برادران با وسعتی معادل 200 متر مربع و گنجایش 30 نفر می باشد.

 

آمار کلی آزمایشگاه ها

 

نام آزمایشگاه

هدف، توانائیها و آموزشهای قابل ارائه

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 

 

بافت شناسی

آشنایی با ساختمان و تشریح میکرسکوپیک بافتهای مختلف بدن نظیر بافتهای پوششی، همبندی، عصبی و ... آمادگی دانشجویان بمنظور درک مفاهیم آسیب شناسی

انواع میکرسکوپهای دو چشمی نوری، میکرسکوپ استاد دانشجو ، میکرسکوپهای تحقیقاتی نوری، فاز کنتراست، دارک فیلد و فلورسنت بانضمام دوربین های دیجیتال و ویدئویی قابل اتصال به کامپیوتر و تلویزیون و واجد دوربین های مختلف بمنظور تهیه عکس و اسلاید

 

 

قارچ شناسی

شناخت قارچهای مهم از نظر بیولوژی، آشنایی با طبقه بندی و مرفولوژی آنها بمنظور آشنایی با بیماریهای قارچی و کنترل آنها

انواع میکرسکوپهای دو چشمی نوری، میکرسکوپ استاد دانشجو ، میکرسکوپهای تحقیقاتی نوری، فاز کنتراست، دارک فیلد و فلورسنت بانضمام دوربین های دیجیتال و ویدئویی قابل اتصال به کامپیوتر و تلویزیون و واجد دوربین های مختلف بمنظور تهیه عکس و اسلاید

 

 

انگل شناسی

شناخت انگلهای تک یاخته ای و بندپایان در دامپزشکی، شناخت انواع کرمهای انگلی گرد و پهن در دامپزشکی، شناسایی گونه های مختلف انگلها در حیوانات مختلف بویژه دامهای اهلی و ارتباط آنها با میزبانهای ذیربط بمنظور تشخیص بیماریهای انگلی و در نتیجه کنترل آلودگیهای انگلی در حیوانات و انسان

میکرسکوپهای نوری، میکرسکوپ استاد دانشجو، میکرسکوپهای استریو( لوپ) با تجهیزات کامل بمنظور اتصال به کامپیوتر و تلویزیون، میکرسکوپهای تحقیقاتی نوری، فاز کنتراست، دارک فیلد و فلورسنت بانضمام دوربین های دیجیتال و ویدئویی قابل اتصال به کامپیوتر و تلویزیون و واجد دوربین های مختلف بمنظور تهیه عکس و اسلاید

 

 

آسیب شناسی

آشنایی با علائم پاتولوژیک بیماریها نظیر دژنرسانس، نکروز، نئوپلازی و ... و تفسیر نشانه های بیماریهای دامی

انواع میکرسکوپهای دو چشمی نوری، میکرسکوپ استاد دانشجو ، میکرسکوپهای تحقیقاتی نوری، فاز کنتراست، دارک فیلد و فلورسنت بانضمام دوربین های دیجیتال و ویدئویی قابل اتصال به کامپیوتر و تلویزیون و واجد دوربین های مختلف بمنظور تهیه عکس و اسلاید

 

 

میکروب شناسی

شناسایی عوامل میکروبی بیماریزا، جدا سازی و شناسایی انواع مختلف باکتریهای بیماریزا در حیوانات اهلی

انکوباتور، فور، انکوباتور یخچالدار، جار بی هوازی، پمپ خلاء ، کلنی کانتر، شیکر، سمپلر، هود، میکرسکوپهای نوری، اتوکلاو، ترازوهای دیجیتال با دقت هزارم گرم، انواع محیط های کشت ...

 

 

 

ویروس شناسی و ایمنی و سرم شناسی

 

شناسایی عوامل ویروسی بیماریزا بمنظور مقابله با بیماریهای ویروسی در حیوانات اهلی، شناخت واکنشهای بدن در مقابل ورود یک جرم خارجی (آنتی ژن) ، آشنایی با چگونگی بروز ایمنی و مقاومت بدن در برابر عفونتها و شناخت واکنشهای سرم شناسی

 

 

الیزا، میکرسکوپ اینورت، سانتریفوژهای یخچالدار با سرعت 20000 دور در دقیقه، سمپلر، انکوباتور، میکرسکوپهای فازکنتراست، دارک فیلد و فلورسنت

 

 

 

 

بیوشیمی

فراگیری ساختمان مولکولی موجود زنده و واکنشهای بیوشیمیایی که در روند حیات صورت می گیرد. آشنایی با متابولیسم مواد مختلف نظیر قندها، لیپیدها و ... تعادل اسید و باز، بیوشیمی مایعات بدن، آشنایی با روشهای مختلف اندازه گیری ترکیبات مختلف نظیر قند خون، اوره خون، آنزیمها و ... بمنظور تشخیص بیماری و ارزیابی پیشرفت بیماری

 

 

اسپکتروفتومتر، فیلم فتومتر، کروماتوگراف دیجیتالی، میکروهماتوکریت، انواع سانتریفوژ، PH متر، بن ماری، سمپلر، آب مقطر گیری های دو بار تقطیر ، انواع مواد شیمیایی ...

 

فیزیولوژی و خون شناسی

آشنایی با وظایف سلول و اعضای بدن دامهای اهلی و ارتباط آنها با یکدیگر، آشنایی با روشهای مختلف خونگیری، تهیه گسترش، رنگ آمیزی و انجام آزمایشات شمارش گلبولی خون در دامهای بیمار

اسپکتروفتومتر، فیلم فتومتر، کروماتوگراف دیجیتالی، میکروهماتوکریت، انواع سانتریفوژ، PH متر، بن ماری، سمپلر، آب مقطر گیری های دو بار تقطیر ، انواع مواد شیمیایی ...

 

تجزیه خوراک دام و طیور

آشنایی با اصول تغذیه دام و طیور، اندازه گیری عناصر مختلفی نظیر کلسیم، فسفر، ازت، پروتئین و لیپیدها در جیره غذایی و آشنایی با تجزیه شیمیایی مواد غذایی دام و طیور

 

کوره الکتریکی 1100 درجه سانتیگراد، هات پلیت، سوکسله

روش تهیه مقاطع میکرسکوپی

فراگیری تکنیکهای تهیه مقاطع میکرسکوپی از بافتهای مختلف بدن و آشنایی با رنگ آمیزی های اختصاصی و غیر اختصاصی مقاطع تهیه شده

هیستوکینت، میکروتوم، تیشوفلات ، دستگاه ذوب پارافین، میکروسکوپ های نوری و تحقیقاتی

 

 

 

سالن تشریح و سالن کالبد گشایی

آشنایی با تشریح اعضاء و دستگاههای مختلف بدن حیوانات اهلی، آشنایی با چگونگی تهیه نمونه های فیکس شده، تزریق مواد رنگی، تهیه نمونه های خشک و آشنایی با تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی ، آشنایی با روش باز کردن لاشه دام پس از مرگ و روشهای نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاههای تشخیص طبی

 

 

 

وسایل کامل تشریح و کالبد گشایی

 

سالن جراحی و مامایی

آشنایی با اصول جراحی، آماده کردن وسایل جراحی ، انجام اعمال جراحی، انجام عملیات مامایی، اصلاح سخت زائیها، سزارین و تلقیح مصنوعی

دستگاه ساکشن، کلیه لوازم استریل جراحی و داروهای بیحسی و بیهوشی، جک مامایی، لوازم مربوط به سزارین، لوازم مربوط به تلقیح مصنوعی

 

درمانگاه

انجام معاینات بالینی بمنظور تشخیص و درمان بیماریهای مختلف حیوانات اهلی، اخذ نمونه های مختلف بمنظور انجام آزمایشات پارا کلینیکی، انجام تزریقات، پانسمان و ...

باکسهای نگهداری حیوانات و لوازم مربوط به معاینه دامهای اهلی نظیر استتوسکوپ ، ترمومتر، دماغ گیر، انواع سرنگهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ، سوند معدی و ...