اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمد رضا  رحیمی صفایی مسئول آموزش 02333664892 15
حسن  تقی زاده کارشناس آزمایشگاه، امور دانشجویی، انبار 02333664892 14
سید جلال عمادی چاشمی مسئول امور عمومی، انتشارات، دفتر ریاست 02333664891-3 17,21,0
شیرین محمودیان کارشناس آزمایشگاه 02333664892 19
مجتبی  کرکه آبادی 02333664892 10